Astma en Allergie

Astma is een luchtwegaandoening waarbij door chronische ontsteking van de luchtwegen klachten van kortademigheid en/of hoesten ontstaan. De ontsteking in de luchtwegen kan ontstaan doordat er sprake is van een allergie, maar dit hoeft niet altijd het geval te zijn.

 

Symptomen astma

Vaak is sprake van aanvallen van kortademigheid en/of hoesten en is er overgevoeligheid van de luchtwegen. Soms is er sprake van kortademigheid bij inspanning. Door contact met allergenen, bijvoorbeeld huisstofmijt, kan in een patiënt die daar gevoelig voor is een aanval van kortademigheid optreden. Astmaklachten kunnen ook optreden door aspecifieke prikkels zoals parfumlucht of mist. Een groot deel van de patiënten met astma heeft ook neusklachten, zoals niezen of een loopneus.

Diagnose astma

Het goed uitvragen van de klachten is essentieel voor het bepalen of sprake is van astma. Vaak zal aanvullend onderzoek worden verricht in de vorm van longfunctie-, bloed-, allergie- en röntgenonderzoek. Het stellen van de juiste diagnose is belangrijk. In sommige gevallen is het noodzakelijk uitgebreider onderzoek te doen naar factoren die bijdragen aan het ontstaan van klachten bij astma. Dit onderzoek kan altijd in het LUMC plaats vinden.

Behandeling astma

Naast de longarts zal ook de longverpleegkundige in de behandeling betrokken zijn. In veel gevallen is na het stellen van een goede diagnose behandeling met medicijnen in inhalatievorm voldoende om uw klachten te bestrijden. Vaak is behandeling van de neusklachten belangrijk om het astma voldoende te controleren. Soms wordt u daarvoor doorverwezen naar een KNO arts. Voor moeilijk te controleren astma bestaat in bepaalde gevallen een indicatie voor behandeling met omalizumab (Xolair) of mepolizumab (Bosatria); hiervoor kunt u ook in het LUMC terecht.

Wat is allergie

Bij allergie is sprake van ontregeling van het afweersysteem, waarbij antistoffen zijn gevormd tegen allergenen. Voorbeelden van allergenen zijn –kleine delen van- huisstofmijt, pollen, pinda, noten of bijen en wespen

Symptomen allergie 

Na contact met allergenen kunnen klachten optreden van de huid, ogen, darmen, neus of luchtwegen. Ook kunnen algemene verschijnselen optreden van onwel bevinden met transpireren en neiging to flauwvallen

Diagnose allergie

Het goed uitvragen van de klachten is essentieel voor het bepalen of sprake is van allergie. Vaak zal aanvullend onderzoek nodig zijn in de vorm van huidtesten en/of bloedonderzoek. Dit onderzoek kan altijd in het LUMC plaats vinden.

Behandeling allergie

De behandeling van allergische klachten bestaat zo mogelijk uit het vermijden van blootstelling aan het allergeen. Verder zijn er verschillende medicijnen die de klachten kunnen verlichten. In bepaalde gevallen is er een indicatie voor behandeling met omalizumab (Xolair) of mepolizumab (Bosatria); hiervoor kunt u ook in het LUMC terecht.

Zie ook: longfonds.nl