Aangeboren hartafwijkingen

Aangeboren hartafwijkingen zijn onder te verdelen in twee categorieën. Er zijn de structurele anatomische afwijkingen, ook wel congenitale afwijkingen genoemd. Daarnaast zijn er de ziektebeelden die onder de genetische of erfelijke hartafwijkingen gerangschikt worden. Ook andere hartziekten, bijvoorbeeld het syndroom van Marfan of neuromusculaire aandoeningen, hebben een erfelijke component, zij worden hier echter niet onder gerangschikt.

Veel congenitale afwijkingen manifesteren zich op (zeer) jonge leeftijd. De kindercardioloog is in deze fase de behandelend arts. De diagnostiek en behandelingsmogelijkheden voor de aangeboren hartafwijkingen zijn de laatste decennia sterk verbeterd. Veel kinderen bereiken de volwassen leeftijd. Zij worden vanaf ongeveer het 18e jaar op de congenitale polikliniek van de afdeling Hartziekten gezien. 

Verschillende ziektebeelden

Klik op de links hieronder voor aanvullende informatie over de verschillende ziektebeelden:

Atrioventriculairseptum defect

Atriumseptumdefect

Coarctatio aortae

Congenitaal gecorrigeerde transpositie van de grote vaten

Persisterende ductus van Botalli

Tetralogie van Fallot

Transpositie van de grote vaten