Polikliniek Hartziekten

De Polikliniek en de Hartfunctieafdeling bevinden zich op de 9e etage in de J-toren. U bezoekt onze polikliniek voor een afspraak met de cardioloog of voor het ondergaan van een of meerdere onderzoeken, zoals een ECG, hartecho of fietstest. Sommige spreekuren vinden plaats in het Poliklinisch Centrum Lisse.

U meldt zich aan bij een van onze patiëntenzuilen. Hiervoor heeft u de barcode nodig die u terugvindt op uw afsprakenbrief. 

Op het secretariaat vindt de planning plaats van de afspraken en onderzoeken op de polikliniek en de hartfunctie. Aanmeldingen van nieuwe patiënten door de huisarts en consulten van de andere afdelingen van het LUMC worden beoordeeld door het hoofd van de polikliniek en op urgentie ingepland. 

Team Polikliniek Hartziekten

Teamleider Polikliniek:

A.E. (Alice) van Duijn - van Duijn


Supervisor Polikliniek:

Dr. A.J.H.A. (Arthur) Scholte


Secretaresses:

Nicole Bernardus

Manon Brul

Susanne van Geijlswijk - Wolffenbuttel

Denise van Gent

Brigitte Guyt - Zuurmond

Petra Herruer

Elsa Hofman-Chiles

Kimberley van Kesteren

Jeanette Kuijt - van Beelen

Rianne Langenhuijsen - van Dam

Demy Prins

Jemaine Schoeman