Hartkatheterisatieafdeling

De afdeling Hartkatheterisatie bevindt zich op C4-S (routenummer 348) en beschikt over vijf behandelkamers waar zowel diagnostische onderzoeken als invasieve behandelingen plaatsvinden.

De onderzoeken die hier plaatsvinden zijn diagnostische hartkatheterisaties en elektrofysiologisch onderzoek. Verder worden hier dotterbehandelingen, ablaties van ritmestoornissen, klepimplantaties en pacemaker- en ICD implantaties verricht. Naast de volwassen patiënten worden ook kinderen met een aangeboren hartafwijking onderzocht en behandeld. 

Vanwege het spoedeisende karakter van de behandelingen zijn de interventiecardioloog en de verpleegkundigen 24 uur per dag beschikbaar.

Team Hartkatheterisatieafdeling

Teamleiders:

G.T.H. (Truike) Warmerdam

P.E. (Ineke) van der Vegte

 

Verpleegkundigen:

Romy van der Boon

Robina Damen

Alice van Duijn - van Duijn

Dennis Hager

Daphne van Kesteren

Joost van Kesteren

Ardiene van der Kooij

Annemarie Kralt

Agata Lanica

Claudia Miranda de Carvalho

Loes Mooijman

Angela van der Plas

Saskia van der Plas

Bianca Verhoeven

Dicky Slootweg

 

Zorgassistentes:

Liesbeth Annaars - Seysenaar

Rianne Bosch